úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Diskusné fórum

registracia

INSTITUTIO MORUM

tému otvoril: INSTITUTIO MORUM (3. marca 2012, sobota - 12:58)
István egész uralkodását a Kárpát – medence egységének a megteremtése illetve a kereszténység elterjesztése jellemezte ebből kifolyólag külpolitikájában alapvetően békére törekedett a szomszédaival, Gizellával kötött házassága is ezt a célt szolgálta. Szent István király intelmei Imre herceghez ... Itt az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek, az téged csak puhánnyá s finyássá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztegetése s a bűnök csiholója és a törvények megvetése; hanem itassanak meg olykor fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi. Ezek előrebocsátván térjünk a tárgyra. IV. A főemberek tiszteletéről ... tartsd mindig eszedbe, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz, homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod. V. A türelem és az igaz ítélet gyakorlása ... A türelemről így beszél Pál apostol: „tanúsítsatok mindenki iránt türelmet.“ És az Úr evangéliumban: „ Ha (türelemmel) kitartotok, megmentitek lelketeket.“ Ehhez tartsd magad, fiam: ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül eléd vagy valamely főbenjáró bűn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, hanem az efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd, az ő megbízatásuk, hogy törvény szerint döntsenek. VI. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról ... Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. VII. A tanács súlyáról ... A tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat, behívja a barátokat, városokat ő rakat, és ő ront le ellenséges várakat. Minthogy pedig a tanácsnak ekkora haszna van, ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér; X. A kegyességől és az irgalmasságról ... Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illes. PS: Figyelmesen olvassuk el ezen intelmeket és rájövünk, hogy nem a HÍD létrejötte hanem az SzIk intelmeinek folyamatos megsértése, illetve be nem tartása okozta és okozza a magyarság vesztét.
RE: RE:
IP7. marca 2012, streda - 22:14
S. Péter
INSTITUTIO MORUM
... a többség nem is érdekelt a kettős államporgaság lehetőségében...és az olvasottság segít rájönni arra ki tud segíteni és ki nem:
http://www.sme.sk/c/5640680/most-hid-chce-viac-dvojjazycnych-obci.html
A többség persze hogy nem érdekelt a kettős állampolgárság lehetőségében, ha meg van félemlítve. Mert azt talán Ön sem tagadja, hogy ha az állampolgár retorzióra számíthat akkor az megfélemlítés. ha valaki tudja, hogy saját lakásában hajléktalan lesz, hogy kérvényeznie kell az ittartózkodást mint egy afrikai bevándorlónak, itt az ősei szülőföldjén, és azt bármikor a hatóság megtagadhatja tőle, akkor természetes, hogy nem ezt választja.
RE: RE:
IP7. marca 2012, streda - 22:04
S. Péter
INSTITUTIO MORUM
... a többség nem is érdekelt a kettős államporgaság lehetőségében...és az olvasottság segít rájönni arra ki tud segíteni és ki nem:
http://www.sme.sk/c/5640680/most-hid-chce-viac-dvojjazycnych-obci.html
Hogy tud, az erős állítás. Mert ha tud, akkor hol van az eredmény?
RE:
IP6. marca 2012, utorok - 18:01
INSTITUTIO MORUM
S. Péter
Ha majd a HÍD-MOST tesz valami érdemlegeset a kettős állampolgárság lehetőségének elfogadásáért és a kissebségi nyelvek terén ebben az országban, akkor idézze Szent istván király intelmeit, konkrétan a többnyelvű országról.
... a többség nem is érdekelt a kettős államporgaság lehetőségében...és az olvasottság segít rájönni arra ki tud segíteni és ki nem:
http://www.sme.sk/c/5640680/most-hid-chce-viac-dvojjazycnych-obci.html
IP3. marca 2012, sobota - 22:30
S. Péter
Ha majd a HÍD-MOST tesz valami érdemlegeset a kettős állampolgárság lehetőségének elfogadásáért és a kissebségi nyelvek terén ebben az országban, akkor idézze Szent istván király intelmeit, konkrétan a többnyelvű országról.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor