úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Diskusné fórum

registracia

národnostná politika mesta

tému otvoril: Borovský (17. decembra 2013, utorok - 00:43)
Primátorovi Moldavy nad Bodvou nezáleží na Slovákoch. Stretol som sa vo svojom živote už nespočetne krát s ľuďmi, ktorí kvôli strachu zo svojej maličkosti boli schopní nájsť istotu v tom, že odmietali iný názor či životný postoj. Do malej komunálnej politiky som viac menej nechtiac padol pred 4 rokmi a musím povedať, že bez náležitých skúseností no s vierou v spravodlivosť a s vierou v službu ľuďom bez rozdielu viery, farby pleti alebo národnosti. Politickým súperom sa mi stal človek v úzadí s politickým zázemím, ktoré mi dovtedy bolo veľmi blízke, keďže som v ňom vyrastal. Politickým súperom sa mi stali Slováci maďarskej národnosti. Voľby na post primátora v roku 2010 spôsobili, že 10 - tisícové mestečko, ktorému dovtedy pojem politika bola veľká neznáma , prežilo malú revolúciu slobodných i neslobodných názorov a postojov a prežilo podľa názoru viacerých obyvateľov tohto mesta najväčší pohyb svojich malých politických dejín v histórii. V tom čase ešte vládlo pevné spojenectvo moldavských maďarov a rómov a nezávislý kandidát vyzeral byť ako votrelec, ktorý chce narúšať zaužívané praktiky vedenia mesta . Všeobecný názor obyvateľov ale bol, že tieto praktiky sú jednosmerné a cítili potrebu ich zmeniť. Jednosmerne nasmerované kroky primátora a jeho SMK podporovali iba tkz. maďarsko - rómsku populáciu a slovenská politická kultúra sa len „ udržiavala „ tak, aby príliš neškodila. Argumentom by mohol byť aj napríklad fakt, že Maticu slovenskú v Moldave prvý krát po 20 rokoch oslovilo vedenie mesta na spoluprácu iba vo volebnej kampani alebo, že Csemadok každoročne mal výrazne vyššie príspevky zo strany mesta ako iné kultúrne ustanovizne iných národností. Výrazne vyšší bol ale aj podiel maďarských kultúrnych podujatí organizovaných mestom do roku 2010 oproti slovenským podujatiam . Bodkou za všetkým bol obrovský banner pri vchode do mestského kultúrneho strediska v tom roku pod názvom propagujúcim “ www.felvidek.hu“ s mapou a hranicami uhorského maďarska. Strach z možnej zmeny vedenia mesta primäl primátora mesta Moldavy nad Bodvou ku krokom, ktoré sú nezabudnuteľnými vo vzťahu k použitým praktikám predvolebného boja. Pravá tvár kampane je napríklad aj v dodnes zablokovanom fóre na oficiálnych stránkach mesta z tej doby /možno kvôli prepisom svedectiev o kupovaní rómskych hlasov /. K praktikám, ktoré v normálne a čestne zmýšľajúcom človeku museli vyvolať prirodzený odpor a sklamanie. Mobilizovali sa volebné praktiky zo strany vedenia mesta ako úplne jednoduché a zase musím uznať účinné myšlienky, ktoré natrvalo rozdelili obyvateľov tohto mesta a podporili rozdiely o ktorých nik z úcty k iným predtým nechcel hovoriť. Áno bolo to neúcte. Jednoduché heslá ako „ veď on nie je Maďar“ alebo „vysťahuje Vás všetkých Rómov mimo mesta „ či „prepustí všetkých zamestnancov mestského úradu „boli denno denne živené platenými alebo dobrovoľnými posluhovačmi. Samozrejme, všetko bolo zištné a každý z nich mal pravdepodobne prisľúbený politický či inak platený post počnúc lídrom a koordinátorom Rómov niekde od Rimavskej Soboty až po posledného člena politickej národnostne založenej strany. Nik tak už nevnímal, že sľuby primátora sú v podstate nemenné už dvadsať rokov a nič sa neplní ! Priemyselný park, krytá plaváreň, rómska otázka, pocit bezpečnosti a poriadku, podpora vlastných podnikateľov bez rozdielu národnosti bola a je len politickou fikciou nášho malého mestečka. Podstata je daná predsa v záchrane maďarskej menšiny. Prosperita mesta bola obetovaná v prospech nadradenosti maďarskej komunity, Bohužiaľ. Mobilizované to bolo ale aj na iných úrovniach ako napríklad vo vytváraní pocitu môjho vylúčenia z cirkevnej komunity vehementne podporovanej cirkevnou vrchnosťou v Moldave a to až tak, že v chráme Božom sa zdôrazňovalo akoby náhodou v čase volieb, kto je pravý maďarský kresťan a aké má mať hodnoty. Niekto si to zobral až tak osobne, že pri návšteve kostola s mojou pani manželkou na maďarskej omši sme si už pri vchode museli vypočuť, že nie som politicky ani osobnostne prijateľný pre Moldavu. Pochválen buď Ježiš Kristus – maďarský. Odvtedy tam už nechodím. V tomto meste sa postavilo už mnoho sôch, brán a totemov, ktoré majú živiť národnostnú politiku maďarskej menšiny. Ak sa nad tým tak zamýšľam okrem Maďarov sme my moldavskí bastardi, slováci, rómovia či židia iba duchovia bez kultúry či tradícií. Čiastočnou odpoveďou je určite aj národnostná transformácia Štefana na Istvána. Ja ale nemám v úmysle vykonať túto transformáciu tak ako ju nemá teraz už väčšia väčšina obyvateľov tohto mesta. Uznávam tým samozrejme, že nie som Maďar. Aby som bol presný , nie som slovák maďarskej národnosti. Vyvrcholením samozrejme boli voľby a hlavne výsledky volieb a ich priebeh jasne ukázal víťaza. Morálnym víťazom volieb boli jednoznačne obyvatelia podporujúci zmenu. Cirkus s kupovaním rómskych hlasov v prospech primátora mesta skončil na Ústavnom súde SR s výsledkom, že v tom čase kupovanie volebných hlasov v podstate nebolo trestným činom a Ústavný súd túto kompetenciu nemohol suplovať. Po slovensky v Moldave nad Bodvou bolo a je podľa vtedy platných právnych noriem všetko v úplnom poriadku. Aký ale mali z toho pocit Moldavčania? Bolo fakticky všetko v poriadku? Na túto otázku dúfam v ďalších komunálnych voľbách už občania dajú jasnú odpoveď.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor