úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Diskusné fórum

registracia

OSBD - vtedy a teraz

tému otvoril: Andreas Lee (17. decembra 2013, utorok - 13:12)
Pre všetkých kritikov súčastného vedenia OSBD máme pripomienku: Porovnajte si práce fakturované firmou Molbyt a jej subdodávateľmi so skutočne vykonanými prácami, ako aj ich "kvalitu" a nadhodnotené ceny "vykonaných" prác. Ako príklad môžme uviesť bytové domy v Šemši, Čakanovciach, Nováčanoch, Medzeve, Bohdanovciach atď. ... . Konkrétne v Nováčanoch sa zhotoviteľ dopustil závažných chýb pri rekonštrukcii strechy - chýbajúce klampiarske prvky, nedokončený vstup na strechu, chýbajúce dažďové zvody a nezafixovaná konštrukcia strechy. O kvalite materiálov je zbytočné hovoriť. K tomu fasádne zateplenie v nedostatočnej kvalite vrátane rôznych nedorobkov. Nad vyfakturovaním a prebratím takýchto "prác" zastáva rozum. Takýchto stavov bytoviek zdedilo nové vedenie OSBD nespočetné množstvo a vďaka nezodpovednosti a nekompetentnosti(?) bývalého vedenia je súčastné vedenie OSBD pri ich riešení v komplikovanej situácii. Riešenie všetkých týchto problémov si pýta čas a novému vedeniu OSBD môžme v tomto iba držať palce... .
OSBD - vtedy a teraz - pokračovanie
IP14. júna 2014, sobota - 17:44
Andreas Lee
Prednedávnom sme boli požiadaní OSBD - správou bytov Moldava nad Bodvou o zistenie rozsahu a možnej opravy havarijného stavu (zatečenia) na bytovom dome Turnianska Nová Ves č. 130. Už z diaľky sme videli vedľa seba dve bytovky, jednu šedivú a druhú krásne vynovenú a zateplenú. Žiaľ, iba z diaľky. Automaticky sme zamierili do tej, na prvý pohľad horšej bytovky, ale k Veľkému prekvapeniu bol problém na tej opravenej a zateplenej. Po rozhovore s občanmi bývajúcimi v tomto bytovom dome ako aj s ich bytovým dôverníkom sme ostali nepríjemne prekvapení šokujúcimi informáciami, ktoré nateraz iba naznačíme.
Po príchode na vidiek (Ruskov, Šemša, Nováčany, Kecerovce, Čakanovce, a pod.) a oznámení, koho zastupujeme, človek cíti od nájomníkov opatrnosť, nedôveru, dokonca až nenávisť. Prvé slová bývajú: MOLBYT - zlodeji, okrádači ľudí... . Práce nie sú vykonané v požadovanej kvalite, dokonca sú často vyfaktúrované a zaplatené, no neodvedené. Ale naspäť k našej bytovke:
Dodávateľom tejto stavby bol MOLBYT s.r.o., nám. Budovateľov č. 16, Moldava nad Bodvou a jeho poddodávateľom p. Oto Horváth, Budulov č.81, Moldava nad Bodvou. Práce vykonané na tomto bytovom dome boli vykonané neodborne, v nízkej kvalite, alebo dokonca vôbec. Nájomníci tohto bytového domu si zobrali úver v nemalej výške a právom očakávali zlepšenie a hlavne skvalitnenie svojho bývania. Ani jedna z týchto firiem v tomto čase nemala licenciu na takéto práce a došlo k hrubému porušeniu zákonov, vyhlášok a usmernení, vrátane občianskeho zákonníka SR. Podľa vyjadrení nájomníkov, ktorí bývajú v takýchto bytových domoch, došlo zo strany MOLBYT-u s.r.o. - jeho vedenia, k nezákonnému obohacovaniu sa na úkor nájomníkov týchto bytov. Toto arogantné správanie bývalého vedenia musí byť prešetrené príslušnými orgánmi a náležite potrestané.
Preto naďalej držíme palce novému vedeniu OSBD pri riešení takýchto problémov, ktoré zdedili po MOLBYT-e s.r.o. a im podobným.

Miroslav Smutný st. s kolektívom

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor