úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Diskusné fórum

registracia

Žaloba OSBD - Správa bytov na vlastníkov bytov a NP v bytovom dome Ľ. Štúra 5,6

tému otvoril: ja1 (12. januára 2014, nedeľa - 17:18)
Pre OSBD - Správa bytov !!! Chcela by som sa opýtať p. Pohma, prečo vopred neinformoval vlastníkov bytov a nebytových priestorov BD Ľ. Štúra 5, 6 že podal žalobu o neplatnosť uznesenia zo schôdze vlastníkov bytov a NP konanej 25.10.2013, kde bolo OSBD - správa bytov odvolaný ako správca ? Súdnemu konaniu sa diskusiou dalo predísť, čím nemáte nárok na trovy konania a na druhej strane sa chcem opýtať, ak už spochybňujete naše kroky ako vlastníkov, že akým právom ste podal žalobu, keď doposiaľ s nami nemáte platne uzavretú zmluvu ? My máme zmluvu s OSBD IČO : 00 171 476. A vypovedanie ktorej zmluvy o výkone správy je neplatné ? S OSBD ? Na záver sa chcem opýtať, z akých peňazí je platený právnik JUDr. Jozef Urbánek ? Považujete za etické, keď máte hájiť záujmy vlastníkov, a vy ich namiesto diskusie, ktorou by sa predišlo sporu žalujete, lebo hájite svoj prospech ? Veď robíte len to, čo robil predchádzajúci správca. ste pri koryte a chcete z toho profitovať aj so svojím právnikom.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor