úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Diskusné fórum

registracia

Oznámenie kandidatúry na post primátora mesta Moldavy nad Bodvou

tému otvoril: Borovský (11. júna 2014, streda - 17:07)
Oznámenie kandidatúry na post primátora mesta Moldavy nad Bodvou v nastávajúcich komunálnych voľbách 2014 Vážení občania, obyvatelia mesta Moldavy nad Bodvou Naše mesto čakajú tohto roku opäť komunálne voľby na post primátora a poslancov do zastupiteľského zboru. Som osobne presvedčený, že Moldava nad Bodvou potrebuje nový prístup a reálnu politiku a preto za jednoznačnej podpory rodiny, priateľov a mnohých obyvateľov tohto mesta som sa rozhodol, že prijmem ich výzvu a budem kandidovať na post primátora mesta Moldavy nad Bodvou v novembrových komunálnych voľbách 2014. Moldava nad Bodvou dozrela na závažné zmeny v riadení mesta a preto ako primátor nášho mesta chcem uskutočniť také zmeny , ktoré by viedli k väčšej miere zapojenia obyvateľstva jednotlivých častí mesta do výkonu samosprávy. Slovo obyvateľov jednotlivých častí mesta ako napríklad Budulov, sídliska či terasy, musí mať väčšiu váhu a má byť záväzné pre vedenie mesta. V ďalšom je mojou prioritou viesť vyváženú národnostnú politiku. Pociťujem potrebu napraviť rozdielny prístup ku kultúre všeobecne a potrebu napraviť náhľad na budovanie zdravej slovenskej národnej identity. Národnostná politika mesta má rovnakou mierou podporovať rozvoj materinského jazyka národnostných menšín a budovanie ich etnických identít. Sme obyvateľmi nášho mesta a zároveň občanmi s rovnakými právami ale aj s rovnakými povinnosťami. Jednoznačne odmietam stále viac viditeľný nacionalizmus v našom meste a z neho vyplývajúcu možnú diskrimináciu. Ako primátor mesta chcem hľadať reálne a zároveň nekompromisné riešenie rómskej otázky a dodržiavania zákonnosti a poriadku v tomto meste. Pocit bezpečnosti obyvateľov mesta považujem za jednu z priorít nasledujúceho volebného obdobia. Veľkým problémom nás všetkých je aj otázka podpory našej mladej generácie ,kde mesto musí súrne vyriešiť ich športové a kultúrne vyžitie. Viem zároveň, že je nevyhnutné mať zásadne prioritný postoj aj k otázke bývania mladých rodín . Už roky viazne funkčnosť priemyselného parku a okolité obce Moldavu predbehli vytvorením výhodných podmienok pre vlastných podnikateľov a pre vstup kapitálu. Príčinu problémov nekoncepčného riadenia mesta, ako sú napríklad aj vážna zadlženosť mesta, problém verejného kúpaliska, slabý až žiadny rozvoj priestoru na aktívny oddych obyvateľov, chýbajúce parkoviská alebo chaotická výstavba bez dodržovania hodnotového princípu, chcem nájsť v prvom rade vykonaním účtovného a právneho auditu pod drobnohľadom širokej verejnosti. Mestu jednoducho chýba reálna a pravdivá koncepcia rozvoja .Svoj odborný program však predstavím až po dôslednej analýze a v spolupráci s odborníkmi jednotlivých problémových oblastí neskôr. Súčasné vedenie mesta považujem viac za politicky ladené ako odborné, čoho dôkazom sú jeho mnohé rozhodnutia smerujúce skôr k zabezpečeniu potrieb úzkej skupiny ľudí. Som jednoznačne zástancom boja proti korupcii a rodinkárstvu . Ako primátor mesta chcem nastaviť občiansky princíp chápania práva a odborného riadenia samosprávy, odstrániť pocit strachu a zakotviť demokratickejší princíp práce v súlade s platnými zákonmi tohto štátu. Mediálne kauzy obdobia posledných rokov postavili Moldavu nad Bodvou do pozície nevľúdneho mesta s vysokou kriminalitou a neriešením rómskej otázky. Mojim konečným cieľom, za aktívneho prispenia obyvateľov mesta, je Moldave nad Bodvou zvýšiť status na mesto s nízkou kriminalitou, kde sa oplatí bývať ,investovať a pracovať. Moja volebná kampaň sa bude určite viesť ako transparentná a nízko nákladová. Osobne si myslím, že volebné billboardy a cudzie peniaze nemôžu rozhodovať o budúcnosti nášho mesta. Moldava nad Bodvou je moje rodné mesto. Poznám jeho problémy a ľudia poznajú mňa a moju rodinu. Cítim silný lokálpatriotizmus, pretože som od narodenia Moldavčan a sľubujem, že ním zostanem stále, čoho dôkazom je aj to, že v roku 2010 som ako jediný kandidát na post primátora Moldavy nad Bodvou za podpory politických strán KDH a SDKÚ-DS bojoval pred Ústavným súdom SR v prospech spravodlivých volieb a proti kupovaniu voličských hlasov. 11.júna 2014 JUDr.Ing.Slavomír A jelölés bejelentése a Szepsi polgármester posztjára a 2014-es önkormányzati választásokon. Tisztelt polgárok, Szepsi város lakosai! Városunk idén ismét választások elé néz a polgármesteri poszt betöltésére, illetve az önkormányzati tanács posztjaira. Meggyőződésem, hogy Szepsi városának változásra és egy reális politikára van szüksége ezért úgy döntöttem, hogy családom, barátaim és jó néhány polgártársam támogatásával elfogadom a felkérést és harcba szállok a Szepsi város polgármesterének posztjáért a 2014 novemberében megrendezett önkormányzati választásokon. Szepsi megérett a gyökeres átalakulásra, ezért polgármesterként szeretnék a városigazgatásba olyan változásokat hozni, melyek vonzóbbá tennék a város polgárainak részvételét a közigazgatásban. A városunk és az egyes városrészek lakosainak, mit amilyen például Bodolló, a lakótelep vagy terasza, véleménye fontosnak és mérvadónak kell, hogy legyen a város vezetésének. Prioritásom egy kiegyensúlyozott kissebségi közigazgatási politika vezetése. Szükségét érzem, hogy helyre igazítsam a kultúrához való hozzáállást és rámutassak az egészséges szlovák nemzeti identitás építésének a fontosságára. Egy város kissebségi politikája összhangban kell, hogy legyen a kissebség anyanyelvének fejlődésével es az etnikai identitás építésével is. Ugyanazon városnak polgárai vagyunk azonos jogokkal, de felelősséggel is. Egyértelműen elutasítom a városunkban egyre jobban feltörő nacionalizmust és ebből kifolyó megkülönböztetést. Polgármesterként reális és egyértelmű megoldásokat akarok nyújtani a roma kérdés megoldására, a rend és jogszabályok betartására. Az elkövetkező választási időszak egyik legfontosabb pontjának tartom városunkban a polgárok biztonságérzetének helyreállítását. Mindannyiunk közös érdeke a fiatal generáció támogatása, a városigazgatásnak mielőbb megoldást kell találnia a sport és a kulturális lehetőségek kialakítására. Egyben tisztában vagyok azzal is, hogy a fiatal családok lakhatási kérdése is fontos és megoldásra vár. Már évek óta akadozik az ipari park működése, a környékbeli települések lassan megfelelőbb körülményeket teremtenek vállalkozóiknak és a befektetőknek. A gondatlan városvezetés következményeit egy a széles, nyilvánosság által is átlátható számviteli és jogi átvizsgálással akarom feltárni. Gondolok itt a városunk súlyos eladósodására, a városi fürdőhely problémájára, az aktív pihenést biztosító lehetőségek lassú fejlődésére, a parkoló helyek hiányára és a fejetlen, érték elv nélküli építkezésekre. A városban hiányzik egy reális is követhető fejlesztési koncepció.A szakmai programomat viszont csak egy következetes felülvizsgálat után szeretném bemutatni, együttműködve a problémás területek szakértőivel. A mostani városvezetést inkább politikailag hangoltnak, mintsem hozzáértőnek tartom. Ennek eredménye jó néhány határozat is, amelyek mindössze egy szűk csoport érdekeinek kielégítéséhez vezetnek. Egyértelműen harcba szállok a korrupció és protekcionizmus ellen. Polgármesterként szeretnék létrehozni egy polgárok által is jól értelmezhető, és szakmailag képviselt városigazgatást, szeretném eloszlatni a félelmet és egy demokratikusabb, jogot követő városigazgatás állítani fel e városban. Az elmúlt idők média ügyei rossz fénybe alították Szepsi városát, egy roma kérdéssel nem foglalkozó és magas bűnözésű város fényébe. Végcélom a lakossággal közreműködésben felemelni városunk hírnevét egy biztonságos várossá, ahol érdemes élni, dolgozni és ahová érdemes befektetni. Ígérem, hogy a választási kampányom átlátható és alacsony költségű lesz. Személyes meggyőződésem, hogy a nagy bilboardok és idegen emberek pénzei nem dönthetnek a városunk jövőjéről. Szepsi a szülővárosom, ismerem a gondjait, ismerem a lakosait és ők ismernek engem. Erős lokálpatriótának vallom magam, hisz születésemtől fogva e város lakosa vagyok és ígérem, hogy az is maradok. Ezt az a tény is alátámassza, hogy 2010-ben egyetlen polgármesterjelöltként a KDH és az SDKÚ-DS támogatásával, harcoltam a Szlovákia alkotmánybíróságán az igazságos választásokért, és a választó szavazatok vásárlása ellen. 2014. június 11 JUDr.Ing.Slavomír Borovský

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor