úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Diskusné fórum

registracia

Oznámenie

tému otvoril: Borovsky Slavomir (3. septembra 2014, streda - 10:50)
Po prečítaní si Správy o činnosti MsÚ a primátora z 34. riadneho zasadnutia MZ -zo 7 augusta 2014 som sa dozvedel skutočnosti, ktoré sa zakladajú na nepravdivých údajoch ohľadom mojej údajnej mailovej korešpondencie s primátorom a vedúcou úradu mesta Moldava.Keďže pán primátor zverejnil túto nepravdivú informáciu bez náležitého preverenia skutočnosti (predmetnú korešpondenciu iba doslova opísal a bez vyžiadania si môjho stanoviska toto zverejnil ), som nútený v záujme ochrany mojej osoby a mojej rodiny podať trestné oznámenie vo veci v zmysle ustanovenia § 373 Trestného zákona,o trestnom čine ohovárania. Momentálne pripravuje právna analýza trestnosti skutku a podanie samé .Verejne bol oznámený nepravdivý údaj, ktorý sa stal spôsobilým značnou mierou ohroziť moju vážnosť u spoluobčanov a narušil moje rodinné vzťahy o to viac, že sa uchádzam o post primátora mesta Moldavy nad Bodvou v nasledujúcich komunálnych voľbách.Mám za to, že motív takéhoto konania je jasný a nepotrebuje komentár. K celej záležitosti by som len dodal,že je až udivujúce s akou ľahkosťou sú verejne vyslovované slová z úst verejného činiteľa spochybňujúce česť a morálku kohokoľvek, kto vysloví svoj názor na dianie v tomto meste a mojim dôkazom je účtovný údaj o tom ako moja rodina toho času sponzorovala napr. Dni Moldavy, kde sa daný dar transformoval ako prenájom verejných či iných priestorov vo vlastníctve Mesta.K osobe primátora tohto mesta sa nevyjadrujem a ani sa vyjadrovať nebudem, pretože jeho charakter a jeho vlastné poňatie noriem je čisto jeho súkromná záležitosť.S výsledkami vyšetrovania budem informovať verejnosť v súlade s platným právom tohto štátu. Ďakujem za pozornosť. JUDr.Slavomír Borovský

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor