úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Diskusné fórum

registracia

JUDr. Borovský Slavomír - Verejný list pánovi primátorovi Istvánovi Zachariášovi

tému otvoril: Borovský (31. marca 2011, štvrtok - 17:23)
Vážený pán primátor Ing. Štefan Zachariáš Pozorne som si prečítal správu o činnosti MsÚ a primátora Moldavy nad Bodvou v období od 10. 2. 2011 zverejnenej na web stránke mesta , na verejnom zasadnutí MZ ako aj na Vašej súkromnej web stránke. Úvodom mi dovoľte, i keď dodatočne, zablahoželať Vám k zvoleniu za primátora Moldavy nad Bodvou a taktiež aj celému zastupiteľskému zboru s prianím veľa zdravia a tvorivých síl pri plnení náročných úloh rozvoja nášho mesta. Keďže jedna tretina celkovej správy o činnosti sa týka priamo mojej osoby, považujem za potrebné sa k nej stručne vyjadriť, a tak tlmočiť moje stanovisko voči Vám a priebehu volieb konaných dňa 27. novembra 2010. Predovšetkým Vás chcem ubezpečiť, že nikdy som nebol a nie som Vašim nepriateľom, a preto aj v súvislosti s voľbami som nebojoval voči Vám ako osobe, ale bojoval som o post primátora mesta s presvedčením, že by som bol schopný túto funkciu vykonávať. Z uvedeného dôvodu nepovažujem za vhodné tak obšírne rozoberať konanie na Ústavnom súde Slovenskej republiky. S rozhodnutím ústavného súdu nesúhlasím, ale ho plne rešpektujem a dôvody odmietnutia budú zverejnené v písomnom vyhotovení rozhodnutia a dostupné širokej verejnosti. Voľby sa aj týmto aktom skončili, a preto nechápem význam obsahu Vášho referátu o priebehu konania pred ústavným súdom. Život ide ďalej a zrejme so mnou súhlasíte, že obaja potrebujeme vynaložiť svoje úsilie na riešenie osobných a spoločenských problémov, ktoré nás oboch v budúcnosti čakajú, možno aj pri budúcich voľbách, a nie zaoberať sa okolnosťami, ktoré sa udiali počas volebnej kampane. Preto nebudem ani reagovať na všetky v správe uvedené nekonkrétne úvahy, okrem otázok, ktoré ste mi priamo položili. Otázka 1: Prečo ste upozorňovali na praktiky len v čase pred komunálnymi voľbami? Odpoveď: Keďže otázka je nekonkrétna, nevedno aké praktiky v skutočnosti máte na mysli, neviem na túto otázku odpovedať. Otázka 2: Prečo ste sa nezúčastňovali komunálnej politiky v minulom období? Odpoveď: Tak ako život, aj každá pracovná činnosť má svoj začiatok aj koniec. Pri tejto otázke si dovolím položiť protiotázku na Vaše začiatky (alebo začiatky aj iných osôb) pred 20-timi rokmi. Ako ste začínali Vy alebo iné osoby? Otázka 3: Naozaj si myslíte, že komunálna politika sa dá naučiť za tri mesiace na takých miestach ako je autoumyvárka, bar, či hoc aj exekútorská kancelária? Odpoveď: Mám 47 rokov a človek sa celý život učí. A zrejme so mnou súhlasíte, že politika je život, ktorý žijeme a platí to aj opačne, že život je politika, a preto nechápem význam ohraničeného časového obdobia tri mesiace. Dovoľte mi trošku irónie, že či by bola vhodná taká otázka aj pre ministrov našej vlády, napr. ministra obrany. Chcem tomu veriť, že obsah tejto otázky nie je Vašim výtvorom, ak pracovníkov a návštevníkov autoumyvárky, baru a exekútorskej kancelárie považujete za menejcenných občanov mesta alebo širšieho regiónu, od ktorých sa nedá nič naučiť, ani kandidátovi na primátora mesta. Ako človek s právnickým vzdelaním Vám odcitujem poučku zo študentských čias, čo sa nazýva odborne politika. „Politika je verejná činnosť zameraná na uplatnenie sociálnych a politických celospoločenských záujmov, na zachovanie, rozvíjanie a upevnenie politickej moci.“ Takže pán primátor, v danom prípade išlo len a len o politické súťaženie a o nič viac. Preto považujem za nedôstojné nazvať veľký počet obyvateľov mesta anonymne takými, „ktorí sa snažili osočovať, ohovárať a víťaziť bez toho, že by pre toto mesto už niečo urobili, niečo o svojich kvalitách obyvateľom mesta dokázali.“ Po voľbách je to ponižujúce hodnotenie občana, keďže ste sa stali primátorom všetkých občanov, t.j. aj tých, ktorí podľa Vás pre mesto nič neurobili a nepreukázali svoje kvality. Ak budeme mať to šťastie opätovne súperiť pri budúcich voľbách, dovolím si Vám pripomenúť Vaše videnie občanov nášho mesta podľa uvedenej správy. Pre svoje mesto pracujú aj tí, ktorí chceli vo voľbách víťaziť a svoje kvality preukazujú spôsobom svojho života, starostlivosťou o svoje rodiny a blízkych, pracovitosťou a svojou láskou k Bohu. Preto je neprístojné ich po voľbách urážať. Platí stará pravda, že nie je každé víťazstvo skutočným víťazstvom tak, ako nie je každá prehra skutočnou prehrou. V každom prípade Vám ale prajem, aby ste vládli s pokorou a láskou aj tým občanom, ktorých považujete za údajných nepriateľov. Predpokladám, že pri svojej činnosti ako primátor nášho mestečka, nebudete rozdeľovať ľudí z autoumyvárky, baru a iných miest, prípadne tých, ktorí Vás nevolili a najmä posudzovať ich podľa svojich kvalít, a to na verejnej schôdzi miestneho zastupiteľstva. Zrejme mi dáte za pravdu, že kádrovanie ľudí, občanov mesta, kto čo pre mesto urobil, kto aké má kvality a podobne, nepatrí do správy o činnosti primátora. Preto nechápem ani v závere správy vyslovenú požiadavku pre poslancov, že je potrebné riešiť problémy mesta a nie riešiť problémy niekoho, kto sa nevie zmieriť s výsledkami volieb primátora mesta. Ja som však nežiadal ani mestské zastupiteľstvo a ani Vás pán primátor, aby ste na mestskom zastupiteľstve riešili moje problémy, naviac ak ani neviete, či ja nejaký problém mám. Spochybňovať výsledky volieb aj súdnou cestou je právom zúčastnených strán, ktoré právo som si uplatnil v súlade so zákonom, a preto považujem za nemiestne z Vašej strany vstupovať mi do svedomia a posudzovať môj charakter. Na druhej strane oznamovať nekalé praktiky v priebehu volieb polícii je povinnosťou každého občana, za ktorý občiansky postoj ako primátor mesta by ste mali byť povďačný. Povďačný by ste mali byť aj za to, že sa mesto zobudilo a zaktivizovalo pri voľbách aj po tom a že takú vysokú účasť občanov na voľbách od nežnej revolúcie ešte mesto nezažilo. Ak ste sa už na verejnej schôdzi opätovne zaoberali voľbami, mali ste občanom mesta za aktívnu účasť a za záujem o veci verejné opätovne poďakovať a neposudzovať charakter protikandidáta v mojej osobe a ľudí, občanov mesta, ktorí ho pri voľbách podporovali. V závere mi dovoľte, aby som touto cestou ja osobne aj v mene svojej rodiny poďakoval všetkým občanom za účasť pri voľbách, že podporili moju kandidatúru na primátora mesta a v neposlednom rade poďakoval aj tým, ktorých som doposiaľ pri kandidovaní nepresvedčil a volili Vás za primátora mesta. Pevne verím, že naše mesto, moje rodisko, občania, ktorí v ňom žijú, si zaslúžia našu každodennú starostlivosť a pokojný život, o čo sa budem spolu so svojou rodinou všemožne usilovať. Prajem všetko dobré! S úctou JUDr. Ing. Slavomír Borovský PS: Vážený pán primátor, Vzhľadom k tomu, že Vaša správa o činnosti mestského zastupiteľstva a primátora bola prednesená na verejnej schôdzi, uverejnená na web stránke mesta aj v mestskej televízii, žiadam, aby za rovnakých podmienok bolo uverejnené aj toto moje stanovisko bez úprav v doslovnom znení.Verím, že všetci občania tohto mesta si budú môcť na budúcom verejnom mestskom zastupiteľstve vypočuť v priamom prenose tento verejný list, aby sa takto utvrdil správny smer vývoja demokracie a princípu rovnosti v našom meste. Ďakujem!

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor