úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Diskusné fórum

registracia

Odpoveď na názor občana

tému otvoril: Borovský (2. februára 2015, pondelok - 00:33)
Už na budúci týždeň budeme informovať občanov o dianí v riadení mesta za posledný mesiac /26 pracovných dní / od nástupu nového primátora. V krátkosti zhrniem základné informácie. Zriadila sa Mestská rada, ktorá dnes má za sebou už druhé zasadnutie a rieši mnoho otázok mesta. Prijali sme rokovací poriadok Mestskej rady a rokovací poriadok komisií MZ. Ich činnosť sa pomaly rozbieha a tak vznikajú podnety pre Mestské zastupiteľstvo. Ako som spomínal už skôr, zmluvy mestskej televízie sú od minulého roka /od 7 mesiaca/ neplatné. Stav zimnej údržby je v riešení, pretože dodnes /od polovice minulého roka/ nebola vysúťažená žiadna firma. Čistota mesta je podľa môjho názoru systémovo neorganizovaná. K parkovaniu v centre mesta bývalí poslanci /zabudli/ neprijali VZN a preto som musel poplatky za parkovanie pozastaviť. Rómski spoluobčania v osade zastavali chatrčami pozemky, na ktorých by sa malo asfaltovať. Každý druhý deň som zamestnávaný médiami ohľadom zrušenia vysielania a reakcie rómskej komunity. Je trocha menej informácií, pretože odišla aj riaditeľka kultúry. Momentálne musíme mimoriadnym Zastupiteľstvom delegovať zástupcu a neskôr, tak ako na mnohých iných úsekoch, spraviť výberové konania. Drobnými opravami sme opravili priestory dvoch škôlok a prijali niekoľkých zamestnancov, ako sú právnik, či murár. Každý deň sa prijíma niekoľko návštev, buď občanov alebo firemných zástupcov a popri tom sa z časti reorganizuje úrad. Ako príklad tiež uvediem zriadenie Správy budov. Začal som vytvárať na ul. Bartalosovej administratívu tak, aby si občan na jednom mieste vybavil všetku agendu. Medzitým sa čaká na obstarávanie právneho auditu a ekonomického auditu, aby sa vedela stanoviť štartovacia čiara. Poslanci MZ by mali tak isto informovať o svojej činnosti. Uviedol som iba niektoré činnosti za tých pár dní v novej funkcii a pevne verím, že cesta nebude vlastná, ale spoločná pre občanov. Pracuje sa každý deň na zabezpečení všetkých úsekov riadenia. O informácie sa od budúceho týždňa bude starať poverená a zodpovedná osoba. Iba na záver dodám, že sa nepamätám, kedy za činnosti minulého pána primátora sme boli informovaní o čistote mesta. Poprosil by som o trocha trpezlivosti /do konca februára/, keďže momentálne nám vyskakuje množstvo neriešených, zanedbaných a vážnych problémov, ktoré majú zásadný význam a ak by sme ich opomenuli, vznikli by ďalšie, ešte väčšie problémy. Takým je aj neriešený problém dlhu voči obci Jasov vo výške cca 120.000,- eur a podobne. JUDr. Borovský Slavomír
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď
IP2. februára 2015, pondelok - 20:45
vinar
Pán primátor ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Počkám si na 1.3.2015 a potom sa začnem pýtať. Ďakujem za odklik na FB, určite ho nevyužijem.
IP2. februára 2015, pondelok - 00:37
Borovský
https://www.facebook.com/slavomir.borovsky

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor