úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Diskusné fórum

registracia

Cestovné

tému otvoril: Mama (4. februára 2015, streda - 21:03)
Dnes mi moje deti priniesli zo školy ČSA lístoček, na ktorom je uvedené, že sa cestovné nebude preplácať, lebo deti majú chodiť vlakom - je zadarmo! Dali ste si vôbec tú námahu a pozreli ste sa na príchod vlakov? 5,21h alebo 11,07h je ich príchod na stanicu Moldava, s ktorým má dieťa prísť na vyučovanie začínajúce o 7,50hod??? Druhá vec, ako sa má 7ročné dieťa dostať zo stanice ku škole? Šetriť na bezpečnosti našich detí by sa nemalo, je to to najcennejšie čo máme a ohrozovať ich pre nezáujem je poburujúce! Tento váš prístup ma veľmi sklamal.
Cestovné
IP5. februára 2015, štvrtok - 09:57
Liszkaiova
Vážený rodič, dovoľte mi reagovať na Váš príspevok.
Informácia o zmenách v úhrade cestovných nákladov žiakov základných škôl
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so zavedením bezplatnej vlakovej dopravy pre žiakov škôl schválilo návrh smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 7/2015-R, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v znení smernice č. 33/2012 a smernice č. 74/2012 s účinnosťou od 1. februára 2015.
Novelou smernice sa upravuje postup pri úhrade finančných prostriedkov na dopravné v prípade, ak žiak dochádza do školy z obce, v ktorej je zabezpečená doprava do školy a späť do miesta trvalého pobytu vlakom aj autobusom.
Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou na základe listu MŠVVaŠ SR zo dňa 26. 1. 2015 a právnom obežníku mesta Moldava nad Bodvou zo dňa 4.2. 2015 o zmene v úhradách cestovných nákladov žiakov ZŠ podáva nasledovnú informáciu.
Informácia sa týka zákonných zástupcov žiakov, ktorí dochádzajú z obcí, z ktorých je možné dochádzať aj vlakom aj autobusom – Dvorníky – Včeláre, časť Dvorníky (žiaci 1.-9. ročník), Drienovec (žiaci 1. – 9. ročník) a Mokrance (žiaci 5. – 9. ročník).
Žiakom, ktorí dochádzajú vlakom do ZŠ, cestovné sa nebude preplácať.
Žiaci, ktorí dochádzajú autobusom do ZŠ, odovzdajú 1. deň (pracovný deň) v mesiaci, cestovné lístky za celý mesiac v obálke označenej menom žiaka na vrátnici školy. Žiakovi sa bude vyplácať cestovné iba v hodnote odovzdaných cestovných lístkov.
Žiaci, ktorí dochádzajú iným dopravným prostriedkom (napr. autom), zákonný zástupca predloží škole lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára o tom, že žiak zo zdravotných dôvodov nemôže dochádzať do ZŠ prostriedkom hromadnej dopravy, podľa tejto skutočnosti dopravné sa bude preplácať.

Mrzí nás, že ste si našu informáciu zle vysvetlili a svoje rozhorčenie adresovali na nesprávne miesto. Verte, že aj nám sa navýšila administratívna práca, ale týka sa to všetkých základných škôl na území Slovenskej republiky.
Je nám to veľmi ľúto, že svoj názor ste neadresovali bezprostredne na riaditeľstvo našej školy.
Prajem príjemný deň ! PaedDr. Jolana Liszkaiová,

riaditeľka, ZŠ, ČSA 15

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor