úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Hlavné námestie

Diskusné fórum

registracia

Transparentnosť v informovaní - odpoveď primátora mesta

tému otvoril: Borovský (13. marca 2015, piatok - 23:26)
Na úvod by som rád začal s tým, ako je to s budovaním transparentného prístupu riadenia mesta smerom k obyvateľovi Moldavy nad Bodvou po 15.12.2014. Bohužiaľ v predchádzajúcom článku je mnoho nezrovnalostí a spája sa nespojiteľné. Či schválne alebo iba nepozornosťou, to nech posúdi čitateľ. Ak dovolíte, tak by som pokračoval tam, kde občan /neviem či obyvateľ Moldavy alebo inej obce / " vinar " skončil. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom „ obecného zastupiteľstva“. Je to dôležité, aby sme pochopili, že to nie je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom „primátora“ a preto nechápem spojitosť volieb na post primátora tohto mesta a moje vyjadrenia na Severnej. Skôr by ste to mali spájať vyjadreniami poslancov pred voľbami a s ich voľbou. Mienim to ale pozitívne, nie aby si to niekto zase zle vyložil. S manipuláciou verejnej mienky máme už u nás dosť bohaté skúsenosti a preto spájať snahu v dobrej viere informovať vybrané a zákonné kolégium mestského zastupiteľstva o stave riadenia a o problémoch mesta primátorom a spochybňovať neverejnosť zasadnutí MR je účelové. Poslanci nekujú pikle ale pracujú v prospech mesta, čo môžem potvrdiť a pracujú ako slobodne zmýšľajúci ľudia a nie ako posluhovači primátorovej vôle. V ďalšom by som sa s dovolením vyjadril k verejnému či neverejnému prejednávaniu problémov mesta. Je pravdou, že rokovania MR sú aj verejné a je to výslovne na vôli mestských poslancov / zastupiteľstva /. Pravdou ale tiež je, že verejné sú iba v týchto pár mestách a stovky miest tento proces rokovania prejednávajú neverejne. Prečo ? Odpoveď je jednoduchá - na mestskej rade nedochádza k rozhodnutiu ale iba k príprave rozhodnutia a k informovaniu poslancov. Tu sa informuje a predbežne prejednáva množstvo podstatných ale i nepodstatných informácií, ktoré vôbec nemusia mať za konečný výsledok nejaké rozhodnutie. Je to jeden z procesných predpokladov konečného a správneho rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Samozrejme múdri ľudia, kým sa rozhodujú, tak informujú iba opatrne, pretože môže dochádzať k zavádzaniu a tak k manipulatívnemu znižovaniu dôstojnosti poslancov. Na príprave sa taktiež podieľajú aj iné zložky ako je napríklad mestský úrad alebo tretí sektor. Prípravný proces rozhodnutia ani na mestskom úrade nie je procesom, ktorý by sa mal zverejňovať , čo ale nijak nenarušuje transparentnosť jeho práce. Pre informáciu zverejnenie podlieha aj služobnému a inému tajomstvu alebo zákonu na ochranu osobných údajov. Všetko má totižto zákonnú formu a tak súčasťou legálnej a nie vymyslenej alebo svojvôľou žiadanej transparentnosti je napríklad aj zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám alebo aj samotný Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. To jednoducho znamená, že každý poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý nie je členom mestskej rady sa môže v súlade so zákonom / rokovacím poriadkom / zúčastniť zasadnutia MR úplne slobodne a bez obmedzenia a má samozrejme aj prístup k prejednávaným veciam a transparentnosť je zaručená zákonným predpokladom ako a v akom zložení má byť MR. Je to teda otázkou dôvery poslancov medzi sebou. Občan svoje právo využil vo voľbách a zvolil si svojich zástupcov a preto občan cez svojich zástupcov má právo na informácie, podotýkam cez svojich zástupcov a samozrejme ako občan aj okrem iného prostredníctvom infozákona. To celé od „ vinara „ vyznieva ako požiadavka, aby aj primátor, mestský úrad, mestská rada alebo prípadne iné organizačné zložky pracovali v poobedňajších hodinách kvôli svojsky poňatej transparentnosti. Mierne povedané je to neerudované a manipulatívne. Hovorím to preto, lebo náznak verejného prejednávania je možný / podľa vinara / iba v poobedňajších hodinách. Takže na záver. Fórum však nie je ten pravý priestor na odborné definovanie transparentnosti podľa zákona. Ja osobne ako primátor tohto mesta som však nesmierne rád, že poslanci sa zhodli na inej forme riadenia a informovania, že sme postúpili na poli spoločného riadenia mesta bez ohľadu na politickú príslušnosť a samozrejme som si vedomý aj toho, že neprajníkov stále bude dosť a dosť. Žiadam však, aby sme sa na riadenie mesta a transparentnosť jeho informovania pozerali cez zákonnosť procesu rozhodnutia a nie cez svojvôľu jednotlivcov. Na Vašu otázku a zároveň aj odpoveď či „Toto mám chápať ako transparentnosť v informovaní??? Pekne ďakujem za takúto transparentnosť.“ Vám musím odpovedať ÁNO takto je poňatá transparentnosť podľa zákona a podľa vôle občanov tohto mesta. Ostávam s pozdravom Borovský Slavomír – primátor mesta

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor