úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Diskusné fórum

registracia

Návrhy - odpoveď primátora

tému otvoril: Borovský (8. apríla 2015, streda - 19:01)
Dobrý deň.Ak dovolíte, rád by som odpovedal na predložené návrhy.Každý návrh je prehodnocovaný úsekom plánovania na mestskom úrade. Samozrejme je potrebné, aby som tak isto vysvetlil určité dôležité skutočnosti súvisiace s výstavbou akejkoľvek stavby v meste.V prvom rade je dôležité si uvedomiť troj mesačnú pôsobnosť nového vedenia mesta, ktoré sa po 24 ročnej zdeformovanej politike snaží nastaviť nové pravidlá.Túto hrubú čiaru stanoví ekonomický audit, ktorý je pripravený na zverejnenie do 15.apríla a právny audit. Tieto audity vytvoria hrubú čiaru za minulosťou a tak budeme čochvíľa vedieť ako sme hospodárili reálne s pridelenými finančnými prostriedkami. Na tento ekonomický rozbor sa viaže programový rozpočet, ktorý bývalý poslanecký zbor akosi "zabudol" v novembri minulého roka schváliť.Je zaujímavé, že bežný audit za rok 2013 sa "našiel" až v januári roku 2015 založený niekde v skrini vedúceho pracovníka úradu. Nereálny schválený rozpočet z roku 2014 nepočíta so žiadnou revitalizáciou, výstavbou alebo podporou výstavby tohto typu.Preto to v tomto mesiaci zmeníme.Programové obdobie eurofondov presne v tomto roku končí a prvé výzvy budú maximálne začiatkom októbra až novembra tohto roku a preto rétorika nezávislého poslanca je populistické extempore bez znalosti veci.Plánovacie " nové oddelenie " potrebuje čas na otvorenie územného plánu a naplánovania občianskeho vybavenia.Tento rok by sme mali plánovať a na budúci začať realizovať revitalizáciu územia.Preto prosím aj naďalej, aby ste návrhy predostierali cez komisie alebo aj priamo na mestský úrad za čo vopred ďakujeme.A teraz mi dovoľte k poslaneckým kontrolám. Keďže sa stáva poslednú dobu, že niektorí poslanci tkz. vysedávajú v kanceláriách mestského úradu celé hodiny bez konštruktívneho výstupu som toho názoru, že poslanec mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom si môže svpoju kontrolnú činnosť vykonávať zákonným spôsobom takto.Po prvé formou interpelácií na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, po druhé cez riadne zvoleného hlavného kontrolóra mesta po predchádzajúcom schválení plánu kontrol a v neposlednej rade oznámením o zámere vykonať poslaneckú kontrolu na mestskom úrade. Ja osobne kontroly nepovoľujem iba zabezpečujem riadny priebeh a to tak, že pánom a paniam poslankyniam / poslancom / oznámime čas, miesto a osoby ktoré sa im v čase kontroly budú venovať. Zamestnanci úradu sú v prvom rade zodpovední plniť si úlohy v súlade s pracovnou zmluvou voči svojmu zamestnávateľovi, ktorým je primátor tohto mesta. Priority preto stanovuje primátor a nie poslanec. Ak máme havarijnú poruchu v poliklinike je to pre zamestnanca priorita a nie poslanecká kontrola.Pán nezávislý poslanec by si mal uvedomiť postavenie poslanca.Už som napríklad prichytil aj poslanca, ktorý osobne asistoval pri dovoľovaní čiernej skládky, kde sa vynášal na pozemok mesta stavebný odpad.Samozrejme neostane to bez vyvodenia zodpovednosti a to ani aj proti poslancovi. Je zaujímavé ale že niektorým pánom poslancom ale vôbec nevadí takýto prístup k organizovaniu kontrolnej činnosti a sú vo všetkom nápomocní. Pán I. verte mi nikto nemá na tomto úrade čo skrývať. Skôr naopak kontrolná činnosť nám napomáha nastaviť veci lepšie.Na druhej strane kontrolou zistíte iba nedostatky bývalého vedenia a mestského zastupioteľstva, čo nie je nič nové. Kontrolu napríklad na činnosť mestskej polície som nezaznamenal a to napriek tomu, že dôvodov som sám uviedol nadostač v 11 stranovej správe. Hlavne, že sa volilo TAJNE, aby nik nevidel kde vlastne patrím. Som sklamaný z toho, že zákonnosť niektorým poslancom vadí. Niekedy mám pocit ako keby zabudli, že už je zvolený nový primátor mesta a bojujú akosi zo zvyku proti osobe a zároveň ale aj proti tomu, čo chceli občania zmeniť v posledných voľbách. Ďalším porušením pravidiel je vstup poslanca za účasti nového kontrolóra mesta a " toho času vypísaného " náčelníka mestskej polície do monitorovacej miestnosti kamerového systému mesta.Táto kontrola alebo čo to bolo je v príkrom rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a následne som bol nútený podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov na prešetrenie veci. Tieto neopodstatnené kontroly alebo svojvôľa sú dôvodom opatrení zo strany mesta na reguláciu a ochranu pred nezákonnosťou vykonávanou samotnými poslancami. Primátor mesta JUDr.Borovský Slavomír
Dodatok k veci
IP8. apríla 2015, streda - 19:42
Borovský
Pán poslanec, Váš pomýlený postoj potvrdzuje aj stanovený dátum 5.mája v Budulove. Som primátorom tohto mesta, ale osobne neviem o akú akciu ide. Ak sa chystáte na nejakú kultúrnu akciu, bol by som rád keby ste to oznámili v riadnej lehote dopredu, aby som mohol túto akciu povoliť.Ak ste mal ale na mysli zasadnutie mestského zastupiteľstva tak vás odkazujem na rokovací poriadok a Zákon č. 369/1990 Zb. v platnom znení a prosím naštudujte si ich veľmi pozorne.Inak by som bol osobne rád aby ste TAJNÚ voľbu zvolil za VEREJNÚ a písal pod svojim vlastným menom.

Ostávam s pozdravom.

JUDr.Borovský Slavomír

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor