Správa o činnosti Mestskej polície v Moldave nad Bodvou

 

 

 

Od posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 7. 2. 2013 MsP riešila priestupky na jednotlivých úsekoch nasledovne:

 

·        na úseku občianskeho spolunažívania 21 priestupkov

·        priestupkov proti majetku 49

·        na úseku životného prostredia 26

·        priestupky proti verejnému poriadku 28

·        a na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo prejednaných 59 priestupkov

 

 

 

Výňatky z úradných záznamov:

 

 

Dňa 9. 2. v čase 02:40 majiteľka  rodinného domu z ulice Janka Kráľa požiadala o príchod hliadky, nakoľko jej občan z ulice Bartalošovej vykopol bránu rodinného domu, následne vošiel do dvora a vybil sklenenú výplň, v dôsledku čoho sa vykonalo jeho predvedenie.

 

Dňa 8. 4. bolo podané oznámenie na OO PZ pre podozrenie z prečinu šírenia toxikománie na dvoch občanov z ulice Debraďskej, ktorí maloletým podali návykovú látku a naviedli na fetovanie.

 

Dňa 12. 3. o 15:50 MsP zadržala pri patrolovacej činnosti dvoch páchateľov, ktorí sa vlámali do objektu budovy píly na ulici Železničnej, kde povytrhávali radiátory s  úmyslom ich speňaženia v zberných surovinách.

 

Dňa 8. 3. v čase o 14:10 nahlásili z Povodia Hornádu a Bodvy odcudzenie poklopov. MsP šetrením zistila trojicu podozrivých z krádeže, ktorí neoprávnene vošli do objektu odkiaľ ukradli 3 poklopy a železný rebrík. Poklopy porozbíjali a odovzdali do zberných surovín.

 

Dňa 12. 3. o 9:55 bol predvedený na útvar MsP občan z ulice Budulovskej, ktorý neoprávnene vošiel do objektu mestského kúpaliska, odkiaľ odniesol kanalizačnú skruž.

 

Dňa 13. 3. v čase o 12:30 boli zadržaní a predvedení na MsP dvaja mladiství z ulice Budulovskej, ktorí násilím vypáčili mreže na toaletách mestského kúpaliska za účelom ich predaja.

 

Dňa 19. 3. o 11:20 telefonicky požiadala dispečerka z NsP o príchod hliadky do ambulancie psychiatrie, nakoľko agresívny pacient fyzicky napadol svoju lekárku. Po príchode hliadky sa situácia ukľudnila a pacient bol vyvedený z ambulancie.

 

Dňa 14. 2. v čase o 15:30 na ulici Budulovskej v objekte SHARK boli prichytení traja mladiství, ktorí vošli do budovy, odkiaľ sa pokúsili odcudziť stoličky.

Dňa 11. 4. o 15:50  traja občania z ulice Budulovskej boli zadržaní v objekte SHARK pri krádeží okenných mreží z budovy.

 

Dňa 13. 2. v čase o 9:30 na ulici Janka Kráľa vošiel do rodinného domu občan z Moldavy, ktorý využil neprítomnosť majiteľa a odcudzil kávovar a rybársku udicu. Šetrením sa páchateľ zistil a veci sa vrátili majiteľovi.

 

Dňa 11. 2. o 16:30 sa dostavil na útvar MsP majiteľ obchodu z ulice Hviezdoslavovej, ktorému neznámy páchateľ odcudzil  značkovú obuv. Podľa popisu sa podarilo maloletého z ulice Budulovskej vypátrať a majiteľovi prinavrátiť ukradnutú obuv.

 

Dňa 16. 4. v čase o 17:15 v bytovke na ulici Krátkej došlo k odcudzeniu obuvi. Šetrením sa zistilo, že topánky ukradol bezdomovec, ktoré následne predal občanovi na ulici Debraďskej.

 

Dňa 21. 2. o 21:45 hliadka MsP pri patrolovacej činnosti na ulici Bartalošovej zadržala  dvoch podozrivých s wespovozíkom, na ktorom mali naložené 19 kusov 6 metrových roxorov. Ku krádeži vecí pochádzajúcich z novostavby areálu pod kopcom sa priznali.

 

Dňa 28. 3. v čase o 18:23 na ulici Kálvinskej bol skontrolovaný vodič osobného motorového vozidla Fiat Punto, ktorý vošiel do protismeru v jednosmernej premávke na SAD. Kontrolou sa zistilo, že pred štyrmi mesiacmi mal hliadkou OOPZ z Jasova zadržané vodičské oprávnenie z dôvodu požitia alkoholu. Tým, že vodič napriek zákazu riadil motorové vozidlo dopustil sa prečinu marenia úradného rozhodnutia.

 

Dňa 12. 2. o 09:30 z herne hotela Bodva privolali hliadku MsP, nakoľko neznámy páchateľ po slovných nezhodách napadol majiteľa herne nožom, ktorému sa vyhrážal zabitím. Útočníka krátko po incidente sa podarilo podľa popisu a nahrávky z bezpečnostnej kamery zadržať na ulici Rožňavskej.

 

Dňa 26. 2. v čase o 17:45 požiadal majiteľ rodinného domu o príchod hliadky na ulicu Budulovskú z dôvodu napadnutia jeho osoby podnapitými občanmi, pričom majiteľovi čakanom rozbili aj vchodové dvere. Ich ďalšie protiprávne konanie ukončila hliadka mestskej polície, ktorá za použitia donucovacích prostriedkov predviedla výtržníkov na OOPZ z dôvodu prečinu porušovania domovej slobody a ublíženia na zdraví.

 

Dňa 1. 4. o 12:40 bola privolaná hliadka na ulicu Budulovskú, nakoľko podnapitý občan z bytovky napadol susedu a jej syna, v dôsledku čoho im spôsobil viditeľné vonkajšie poranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Aktér sa rodine vyhrážal likvidáciou, pritom mal pri sebe kuchynský nôž aj sekeru. Stúpajúca tendencia agresívneho správania páchateľa viedla k použitiu donucovacích prostriedkov zo strany MsP a zároveň k vykonaniu jeho predvedenia pre prečin nebezpečného vyhrážania, výtržníctva a ujmy na zdraví.

 

Dňa 22. 3. v čase o 16:30 privolali hliadku MsP na ulicu Bartalošovu z dôvodu rodinnej hádky. Na verejnom priestranstve došlo k vzájomnej potýčke dvoch žien pričom jedna pri útoku sekerou druhej spôsobila v oblasti dolnej končatiny a hlavy poranenia, ktoré si vyžiadali rýchly prevoz poškodenej na lekárske ošetrenie do Šace a predvedenie podozrivej z prečinu výtržníctva a ublíženia na zdraví na OOPZ.

 

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 9. 5. 2013

                                                                                     PhDr. František Rigo

náčelník MsP